Poslanec OZ Terchová

Vo voľbách do obecného zastupiteľstva v roku 2006 a opätovne v roku 2010 som bol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva v Terchovej. Dňa 9.2.2007 som zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Terchovej.

Bol mi pridelený poslanecký obvod číslo 1:
Podolina, Vyšné Kamence, Mlynec, Podubenec, ul. Pod Skalkou, Pod Rovňami, Za Mlynom, ul. sv. Martina (po most pri Požiarnej zbrojnici), Pod Oblazom, A. F. Kollára ľavá strana od Požiarnej zbrojnice.

Tento obvod mi ostal aj vo volebnom období po roku 2010.

Dňa 25. januára 2014 som uspel vo voľbách starostu obce Terchová. 11. februára 2014 som zložil sľub starostu a zároveň sa vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, pretože funkcia starostu je nezlučiteľná s vykonávaním mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.

15. novembra 2014 som bol opäť zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva a zároveň aj za starostu obce. Po zložení sľubu starostu obce som sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva vzdal, lebo funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou starostu obce.

Môj program, ktorý som ako starosta presadzoval v rokoch 2014 až 2016 nájdete TU

Osvedčenie