Tour po obciach volebného obvodu 11 – Dolná Tižina

Po mojom zvolení za poslanca VÚC Žilina som sa rozhodol, že postupne navštívim všetky obce vo volebnom obvode 11 (okres Žilina), kde som sa uchádzal o dôveru občanov. Stretnúť sa so všetkými občanmi v 53 obciach je praktický nemožne, tak som si povedal, že sa stretnem s ich volenými zástupcami – poslancami obecných zastupiteľstiev a starostami.Dnes som na svojej „Tour“ pokračoval v obci Dolná Tižina, kde som sa zúčastnil 1. pracovného zasadnutia obecného zastupiteľstva v novom volebnom období. Dolná Tižina so svojimi takmer 1400 obyvateľmi patrí medzi menšie obce v okrese Žilina. Ako v každej obci, aj tu majú ľudia svoje radosti a starosti. Poslanci mali bohatý program, ale umožnili mi vystúpiť s krátkym príspevkom na začiatku svojho zasadnutia. Predstavil som im, aké sú možnosti spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK)  a ich obcou. Predstavil som dotačný program ŽSK a upozornil na vyhlásené Výzvy na predkladanie žiadosti na dotácie pre oblasť KULTÚRA, AKTÍVNY ČLOVEK=AKTÍVNA SPOLOČNOSŤVEREJNÝ PRIESTOR  a VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA. Upozornil som ich aj na pripravovanú Výzvu ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu.

Informoval som ich aj o mojej práci podpredsedu ŽSK s kompetenciou pre cestovný ruch a činností Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR Žilinský turistický kraj). Poslanci sa zaujímali aj o pripravovaných zákonoch v NRSR. Konkrétne v obci riešia problémy s ochranným pásmom cintorína, kde som už v NRSR niekoľkokrát inicioval novelu Zákona o pohrebníctve. Vládna väčšina nám síce novelu neschválila, ale podľa dostupných informácií prevzala naše riešenie a pripravuje sa vládna novela uvedeného zákona.

Od starostky obce aj poslancov obecného zastupiteľstva som spätne získal podnety pre moju prácu. Konštatujem, že to bolo obojstranne prospešné stretnutie a už sa teším na ďalšiu obec.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *