Report z 7. zastupiteľstva ŽSK.

2.7.2018 sa konalo už 7. zasadnutie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Program bol bohatý a nájdete ho TU. Poslanci schválili návrh zmeny rozpočtu. Rozpočet sme zvýšili o cca 4 milióny 135 tisíc €.

V bežných výdavkoch sme okrem iného navýšili finančné prostriedky pre:

  • Krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR) o 20 000,- € – na obnovu a rekonštrukciu cykloturistického značenia v Žilinskom kraji.
  • 100 000 € na aktivity v odbore zdravotníctva
  • 96 000 € do odboru dopravy na zvýšenie miezd
  • pol milióna € na stabilizáciu lekárov a sestier v Žilinskom kraji
  • na kultúru pôjde viac o 175 000 €
  • na vzdelávanie pôjde viac o 537 000 €
  • na sociálne zabezpečenie viac o 57 000 €
  • na eurofondy pôjde viac z bežných príjmov o 342 000 €.

kapitálových výdavkoch sa zvýši objem financií o 2 milióny 258 tisíc €. Ich rozpis nájdete v tomto súbore: zmena rozpočtu VÚC .

Okrem rozpočtu sme urobili zmeny v školských zariadeniach – vyradenie, zaradenie a zriadenie. Schválili sme založenie spoločnosti – Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. a taktiež sme schválili povinné príspevky spolufinancovania na rôzne rozvojové projekty. Oboznámili sme sa so stavom ciest v správe ŽSK, rozdelením dotácií, ktoré poskytuje ŽSK a plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Zmenili sme pravidla na rozdeľovanie dotácií a pre županku schválili nový spôsob rozdeľovania podpory na rôzne projekty.

Videozáznam z rokovania nájdete TU.

Späť na hlavnú stránku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *