Po chodníku aj cesta.

Občania Terchovej, ale aj celej Terchovskej doliny sa konečne dočkajú lepšej a bezpečnejšej cesty II. triedy II/583, ktorá vedie zo Žiliny do Párnice. Po čiastkových opravách niektorých úsekoch v minulosti sa tento rok na ceste II/583 realizuje a dokončuje projekt „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k. ú. Terchová“, v rámci ktorého sa urobilo odvodnenie cesty  a osvetlenie priechodov pre chodcov. Dĺžka úprav je 2 340 m a cena diela, ktoré financuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dosiahne sumu 501 677,82 € s DPH. Následne po odvodnení a zatrubnení priekopy  zrealizuje obec Terchová na týchto úsekoch chodník na vlastné náklady. Občania sa po dokončení výstavby dostanú po súvislom chodníku z centra obce Terchová až pod Rovnú horu.

Tešiť sa môžu občania aj z iných katastrov popri ceste II/583, pretože už na zajtrajšie rokovanie Zastupiteľstva ŽSK ide návrh na odsúhlasenie 5% spoluúčasti na dva projekty, ktoré budú zamerané na rekonštrukciu samotnej cesty II/583, kde sa bude riešiť viacero stavebných objektov.

V rámci projektu: „Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie – III. etapa“, sa budú rekonštruovať a modernizovať úseky cesty II/583 v katastroch obcí Varín, Krasňany, Belá a Terchová v celkovej výške 2 700 000 EUR s DPH.

V rámci projektu: „Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava – II. etapa“, sa bude rekonštruovať a modernizovať cesta II/583 v katastrálnom území Zázrivá a Párnica v celkovej výške 5 100 000,- EUR s DPH.

Cesty II. A II. triedy, ktoré spravuje ŽSK sú na viacerých úsekoch v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Z celkovej dĺžky ciest II. triedy je to 10,5% a z ciest III. triedy je to až 14%. Odhadované náklady na opravu týchto úsekov, ktoré predstavujú dĺžku až 193 km, je cca 22,6 milióna €. Správu o stave ciest II. A III. triedy v ŽSK si môžete stiahnuť na tomto linku – Správa o stave ciest II. a III. triedy ŽSK

Späť na hlavnú stránku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *