Až 7 škôl si zrekonštruuje telocvične.

14.5.2018 sa stretnú poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), aby rozhodli o výške spoluúčasti na projekty rekonštrukcii telocviční škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.Cieľom výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ je zlepšenie kvality a funkčnosti telocviční a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti telesnej a športovej výchovy.

Schválenie spolufinancovania Zastupiteľstvom ŽSK sa prikladá ako povinná príloha k Žiadosti o poskytnutie dotácie na uvedenú výzvu MŠVVaŠ SR.

Pre rekonštrukcie telocviční sme vybrali nasledovných 7 škôl:

  •  Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina – maximálna možná výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 150 000 €, spolufinancovanie ŽSK: 33 600 €,
  • Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice – výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 113 000 €, spolufinancovanie ŽSK: 12 000 €,
  • Stredná odborná škola dopravná, Martin – Priekopa – maximálna možná výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 150 000 €, spolufinancovanie ŽSK: 20 400 €,
  • Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin – výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 136 000 €, spolufinancovanie ŽSK: 14 000 €,
  • Gymnázium Pavla Országa Hviezdoslava, Dolný Kubín – výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 102 000 €, spolufinancovanie ŽSK: 10 800 €,
  • Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto – výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 66 000 €, spolufinancovanie ŽSK: 7 000 €,
  • Stredná priemyselná škola, Martin – výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 67 000 €, spolufinancovanie ŽSK: 7 400 €.

Školy boli navrhnuté do žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na základe havarijného stavu telocviční registrovaného na odbore investícií Úradu ŽSK, podľa evidovaných žiadosti o zapojenie sa do výzvy MŠVVaŠ SR a na základe splnenia všetkých výberových kritérií predmetnej výzvy.

Späť na hlavnú stránku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *