Poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev pozor!

Od 1.4.2018 došlo k zmene zákona 369/1990 Zb. – Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení. V § 25, ktorý pojednáva o Povinnostiach a oprávneniach poslancov pribudol odstavec 8, ktorý mení odmeňovanie poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Doteraz mohli poslanci k základnej paušálnej odmene, ktorá bola vyplácaná v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, získať ďalšie príplatky za rôzne úkony (napr. sobášenie) a ich výška nebola ničím obmedzovaná, len Zásadami odmeňovania.

Novela zákona zavádza strop maximálnej ročnej odmeny poslanca vo výške mesačného platu primátora (starostu) vypočítaného v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. – Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, §4, odst. 1. (teda základného platu bez navýšenia)

Pre obec s počtom obyvateľov od 3001 do 5000 je to 2071,- € ročne pre rok 2018, čo mesačne predstavuje čiastku cca 172,- € brutto.

Vo väčšine obcí sa toto ustanovenie poslancov nedotkne, pretože také odmeny nemávali, ale poslanci mestských zastupiteľstiev túto zmenu pocítia. Starostovia a primátori musia urobiť revízie Zásad odmeňovania a prispôsobiť ich zmene zákona.

Späť na hlavnú stránku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *