Report zo 4. zastupiteľstva ŽSK.

Už 4. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja sa konalo 19. marca 2018. Program bol bohatý a nájdete ho TU

Zastupiteľstvo sa venovalo okrem dodatkom k VZN zo sociálnej oblasti, zmene Územného plánu, ktorý sa mení kvôli budovaniu cyklomagistrál,  personálnym otázkam,  nakladaniu s majetkom ŽSK, schváleniu výšky spolufinancovania žiadostí o NFP a schváleniu medzinárodných zmlúv v rámci programu INTERREG, správam o výsledkoch kontroly NKÚ a kontrolóra kraja, aj výzvam na predkladanie žiadostí o dotácie ŽSK.

Žilinský samosprávny kraj prerozdelí tento rok úspešným žiadateľom až 322 000 Eur, o ktoré sa môžu záujemcovia uchádzať v troch rôznych oblastiach:

  • Aktívny človek – aktívna spoločnosť,
  • Kultúra,
  • Regionálny rozvoj

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 500,- Eur, maximálna 3 000,- Eur a platí rovnako pre všetky výzvy. Cieľovými skupinami sú deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Žilinského samosprávneho kraja, ako aj návštevníci Žilinského kraja. Oficiálne budú výzvy vyhlásené vo štvrtok 22.3. 2018. Prihlášky môžu záujemcovia podávať do nedele 30.4. 2018.

Ešte počas roka sa uskutoční aj druhé kolo výziev, v ktorom župa prerozdelí na dotáciách ďalších 50 000 Eur v rámci každej výzvy (teda spolu ešte 150 000 Eur).

Viac informácií o možnostiach ako sa zapojiť do výzvy na stránke www.zilinskazupa.sk a na nasledovných odkazoch:

Výzva ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK č. 1/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu AKTÍVNY ČLOVEK – AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ.

Výzva ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK č. 2/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu KULTÚRA.

Výzva ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK č. 3/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu REGIONÁLNY ROZVOJ.

Späť na hlavnú stránku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *