Report z prvého pracovného (2.) krajského zastupiteľstva.

Prvé riadne krajské zastupiteľstvo pod vedením novej žilinskej županky Eriky Jurinovej sa zaoberalo dvomi hlavnými bodmi:

schválenie pracovných komisií. Pracovné komisie boli schválené prakticky tak, ako ich predsedníčka a vedenie úradu dohodlo na poslaneckom grémiu so zástupcami jednotlivých klubov takmer jednomyseľne. Ich zloženie nájdete TU

schválenie dvoch medzištátnych projektov, ktorých súčasťou je oprava deviatich mostov. Zastupiteľstvo odsúhlasilo podpísanie partnerskej dohody pre dva cezhraničné projekty. Vďaka nim sa opravia niektoré úseky ciest a najmä 9 mostov v Čadci – Podvysoká, Čadci- Vysoká nad Kysucou, Vitanovej – Oravice.

Schválili sme partnerskú zmluvu medzi Žilinským samosprávnym krajom ako vedúcim partnerom projektu a Malopoľským vojvodstvom ako partnerom projektu týkajúcu sa realizácie projektu s názvom Tatry spájajú a partnerskú zmluvu medzi Starostwom Powiatowym v Cieszyne ako vedúcim partnerom projektu, Žilinským samosprávnym krajom ako partnerom projektu a Gminou Istebna ako partnerom projektu týkajúcu sa realizácie projektu s názvom Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci sieti TEN-T, schváleného v rámci Programu INTERREG Poľsko-Slovensko V-A na roky 2014 – 2020.

 V zmysle týchto zmlúv sa zrekonštruujú a modernizujú cesty II/487 Čadca – Makov – Podvysoká a Čadca – Makov – Vysoká n/Kysucou vrátane 8 mostov v obciach: Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov, Staškov a Raková v okrese Čadca; Rekonštrukcia cesty III/2311 Vitanová – Oravice vrátane jedného mosta v obci Vitanová).

Partnerská zmluva k projektu s názvom Tatry spájajú zabezpečí celkovú sumu slovenskej časti projektu (NFP vo výške 85% + 5% spolufinancovanie ŽSK + 10 % spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) = 2 934 544,64 EUR.

Partnerská zmluva k projektu s názvom Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci sieti TEN-T zabezpečí celkovú sumu slovenskej časti projektu (NFP vo výške 85% + 5% spolufinancovanie ŽSK + 10 % spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) = 2 008 606,21 EUR

Späť na hlavnú stránku

pošli na vybrali.sme.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *