Samospráva otvorenejšou nebude.

Vládny valec na 6. schôdzi slovenského parlamentu opäť neumožnil, aby do druhého čítania prešli ďalšie návrhy zákonov predkladané opozíciou s výnimkou jediného návrhu zákona z dielne opozičnej SaS (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z.

o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky). Neprešiel teda ani zákon, ktorý sa týkal samosprávy, konkrétne jej transparentnejšieho jednania za účasti verejnosti. Kolegovia z OĽANO navrhli zmenu Zákona o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb) s cieľom posilniť účasť obyvateľov na správe veci verejných, a to konkrétne na komunálnej úrovni.

Z dôvodovej správy k zákonu sa dozvedáme: „Kým v prípade zasadnutí obecného zastupiteľstva je v zákone explicitne uvedené, že tento orgán územnej samosprávy rokuje zásadne verejne (§ 12 ods. 9 cit. zák.), spôsob rokovania poradných orgánov (komisie, obecná rada) nie je legislatívne vôbec upravený. V praxi si pravidlá účasti verejnosti v rámci rokovaní poradných orgánov upravujú samosprávy samy. Veľmi často však takéto interné akty určujú, že tieto orgány rokujú neverejne, čo je vážnou bariérou pri efektívnom a včasnom získavaní informácií o dôležitých samosprávnych rozhodnutiach.

Verejné zasadnutia samosprávnych orgánov sa pritom medzi časom stali súčasťou rokovacích poriadkov viacerých slovenských samospráv, kde sa ukazuje, že verejnosť nijako nenarušuje priebeh rokovaní, naopak, nezriedka svojimi podnetmi skvalitňuje jednotlivé materiály.

Verejné zasadnutie poradných orgánov je dlhodobým štandardom aj v rámci samotnej NR SR, kde platí, že schôdze výborov sú zásadne verejné (§ 50 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR).“

Cieľom tohto návrhu bolo priamo v zákone určiť, aby aj komisie obecného zastupiteľstva a obecná rada (ak sú zriadené) rokovali verejne.

Výhradou koaličných poslancov bolo aj to, že predkladatelia nerokovali so ZMOS-om o tomto návrhu zákona. ZMOS sa neskôr aj „nechal počuť“ so svojím nesúhlasným stanoviskom. Názov ZMOS je síce Združením miest a obcí Slovenska, ale je to predovšetkým združenie starostov a primátorov miest a obcí Slovenska.  Niektorí starostovia a primátori sú súčasne poslancami NR SR. Sú súčasťou štátnej moci a zároveň samosprávy. Viem si predstaviť, že im transparentnejšie a otvorenejšie jednanie samospráv nevyhovuje. Ako inak sa dá vysvetliť ich hlasovanie PROTI tomuto návrhu zákona?

Samospráva znamená, že na správe vecí verejných sa podieľajú najmä ľudia – občania. Na úrovni miest a obcí je to viac ako žiaduce a neverejné zasadnutia obecnej či mestskej rady jednoducho „smrdia“. Predkladaný opozičný návrh mal ambíciu zaviesť v tomto smere jasné pravidlá. Potom, čo ho koalíciční poslanci zmietli zo stola, občanom zostáva jediné. V budúcich komunálnych voľbách si do obecných zastupiteľstiev  musia zvoliť  takých poslancov, ktorým nebude vadiť,  že komisie a obecná rada rokujú verejne.

Späť na hlavnú stránku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *