Ako sme v Terchovej „gazdovali“

O tom, čo sa nám v roku 2015 podarilo v obci vybudovať či zrekonštruovať, si môžete prečítať v tomto článku. Ako však dopadol rok finančne, sme sa dozvedeli až zo záverečného účtu obce Terchová za rok 2015. Ten som predložil poslancom obecného zastupiteľstva na svojom poslednom zasadnutí zastupiteľstva vo funkciistarostu. Spolu so záverečným účtom sme schválili aj úpravu rozpočtu na rok 2016. Spoločne sme rozhodli o tom, ako naložíme s výsledkom hospodárenia za rok 2015.

Výsledkom hospodárenia je prebytok financií vo výške 74 245 €. Uvedený prebytok som navrhol v plnej výške použiť na tvorbu rezervného fondu. Ušetrené financie tak budú k dispozícií na kapitálové výdavky v ďalšom období.

Záverečný účet obce za rok 2015 mohol byť vyšší o čiastku 90 197 €. Bohužiaľ, obec musela realizovať opatrenia vyplývajúce z vykonanej kontroly NKÚ, ktorá bola zameraná na hospodárenie s bytmi za minulé roky. V rokoch 2011 až 2013 obec nevytvárala povinný prídel do fondu opráv a údržby bytov. Preto sme museli v roku 2015 na tento účel vyčleniť z výsledku hospodárenia sumu 55 078 €. Ďalším opatrením bolo vyčlenenie sumy 35 119 € na osobitný účet, pretože sa jednalo o finančné zábezpeky, ktoré obec vyberá od nájomcov bytov. V predchádzajúcich rokoch boli nesprávne zaúčtované do výnosov .

Okrem toho, že sme v Terchovej niečo vybudovali a plnili sme volebný program, musím neskromne spomenúť aj to, že sa nám podarilo konsolidovať aj financie obce.

Znížili sme úverové zaťaženie obce. Pri mojom nástupe do funkcie bolo úverové zaťaženie vo výške 41,9% bežných príjmov (v absolútnej hodnote 1 193 260 €), teraz je 35,9 % (v absolútnej výške 1 033 964 €). Za dva roky sme teda splatili úver vo výške 159 296 €, čo predstavuje 13% z úveru.

Máme vytvorený fond opráv a údržby bytov v hodnote 93 790 €.

Zostavili sme prebytkový rozpočet na rok 2016 vo výške 127 859 €. Túto sumu môže obec použiť na svoje rozvojové aktivity v roku 2016. Okrem už naplánovaných výdavkov v rozpočte (spomeniem napr. : údržba miestnych komunikácií  – 40 000 €, rozvoj cestovného ruchu – 38 000 €, podpora futbalu – 21 000 €, podpora kultúrnych podujatí – 134 000 €, zabezpečenie sociálnych služieb a verejno-prospešné práce – 81 000 €, spoluúčasť na chodník Biely Potok –  40 000 €, oprava ciest do Jánošov a Marunov – 300 000 €, dokončenie oplotenia cintorína – 21 000 €, rekonštrukcia telocvične – 100 000 €, voľnočasové aktivity našich detí – 28 000 €, výdavky na školu – 919 000 € a iné).

Rezervný fond má hodnotu 79 800 €.  Tieto financie môže obec použiť na rozvojové projekty.

Na základe schválených žiadostí o platbu pribudnú v roku 2016 do obecnej pokladnice  aj refundované financie z európskych fondov vo výške 622 000 € za realizované projekty v rokoch 2014 a 2015. Aj tieto peniaze bude môcť obec použiť na ďalšie projekty a rozvoj obce už v roku 2016.

To, ako obec „gazdovala“ však nie je len moja zásluha. Je to zásluha kolektívu ľudí, ktorí mi pomáhali pri realizácií mojich predstav, ako by to mohlo v Terchovej fungovať. Za to im patrí moje veľké poďakovanie.

V týchto dňoch sa dokončuje oprava zdevastovaných ciest do Jánošov, Smrekov a Marunov v celkovej hodnote zákazky 300 000 €. V rámci programu Obnova dediny sme získali dotáciu z Ministerstva životného prostredia vo výške 5 000 € na projekt úprav na novom cintoríne. Na dovybavenie telocvične s náradím sme získali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dotáciu  3 100 €. Máme tiež  rozpracovaný projekt na rozšírenie kapacity materskej školy a mnohé ďalšie.

Terchová má vytvorený dobrý finančný potenciál k tomu, aby sa v prospešných a zmysluplných projektoch mohlo pokračovať i naďalej.  Novému vedeniu obce držím  v ich realizácií palce.

Späť na hlavnú stránku

pošli na vybrali.sme.sk

3 názory na “Ako sme v Terchovej „gazdovali“

    • Tak tak, ale to si poslanci vyberaju sami. Keby bol pod Smerom, vsetci vieme, ze % zo zakaziek by musel odvadzat…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *