Aký bol rok 2015?

Blíži sa záver roka 2015 a my môžeme začať bilancovať. To, ako sme tento rok zvládli finančne, bude výsledkom Záverečného účtu za rok 2015 a na ten si musíme ešte určitý čas počkať, ale už dnes vieme povedať, čo všetko sa nám v tomto roku podarilo. Niektoré veci nám nevyšli tak, ako sme chceli, a preto sa o ich realizáciu budeme usilovať v nasledujúcom období.

V nasledujúcich riadkoch skúsim zrekapitulovať, čo sa nám všetko podarilo v roku 2015 uskutočniť.

Do júna 2015 sme dokončievali realizácie v rámci projektu KulTuristika – spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze, ktorý sme začali vlani. V tomto roku sme na tomto projekte preinvestovali 211 000 €. V rámci tohto projektu sme zrealizovali vybudovanie novej Terchovskej galérie umenia a priestorov, ktoré sú v nadstavbe budovy Obecného úradu. Taktiež výsledkom tohto projektu je aj nový portál  www.malafatra.travel

Ďalšími aktivitami boli výmena okien na Zdravotnom stredisku a pokračujeme v rekonštrukcií telocvične v našej ZŠ a MŠ A.F. Kollára, kde nás čaká ešte oprava palubovky a sociálnych zariadení.

Projekt, ktorý sme celý zrealizovali v tomto roku mal názov „Spoločne k poznaniu a ochrane prírody“, v rámci ktorého sme vybudovali Rozhľadňu s príznačným názvom „Terchovské srdce“ spolu s náučným chodníkom. Partnerom našej obce bola česká obec Třanovice. Celkové náklady projektu boli cca 310 000 €. Z toho sa v Terchovej preinvestovalo 240 000 € a na strane českého partnera 70 000 €. Samotná rozhľadňa mala rozpočet 218 000 €. Náš podiel na projekte bol 5% (12 000 €) našich nákladov, ostatné peniaze sme získali z Európskych fondov.

V časti obce Horná Tižina sme realizovali projekt s názvom „Úprava odtokových pomerov“ – jednalo sa o odvodnenie územia u Rusnákov a následnú opravu cesty v hodnote 155 000 €.

Spracovali sme projektovú dokumentáciu na chýbajúce časti chodníka pre peších na Biely Potok v hodnote cca 8000 €. Pokračovali sme v prvej etape oplotenia cintorína a pripravili si podmienky pre druhú etapu – projekt a stavebné povolenie. Rozšírili sme verejné osvetlenie v časti Podolina o ďalšie svetelné body.

Získali sme od firmy MOBIS pre projekt „Čistejšia a krajšia Terchová“ finančné prostriedky 5 000 € a kúpili sme zametací a čistiaci stroj.

Zapojili sme sa do projektu DCOM, v rámci ktorého sme získali pre obec 10 nových počítačov, 17 notebookov a 5 tlačiarní. Občania budú môcť využívať 138 elektronických služieb v styku s našim úradom. Všetci naši poslanci dostali na výkon funkcie nový notebook, aby aj oni mohli s občanmi a obecným úradom komunikovať elektronicky. Na našej matrike funguje IOMO (integrované obslužné miesto občana), kde si môžete rýchlo vybaviť potrebné doklady (výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov a katastra nehnuteľností) za nižšiu cenu.

Pre našich dobrovoľných hasičov sme získali nové hasičské auto – IVECO Daily, repasáciu našej hasičskej Tatry 148 a prívesný protipovodňový vozík s plnou výbavou pre hasičov.

VÚC realizovala v našej obci generálnu opravu hlavnej cesty od Vyšných Repáňov až do Šípkovej. V týchto dňoch ešte chceme stihnúť dokončiť menšie opravy ciest do Vyšných Jankov, Zuziakov a v časti Podubenec a Slovenský vodohospodársky podnik realizuje reguláciu rieky Varínka v časti Vyšný koniec, aby sme túto časť lepšie ochránili pred povodňami. Stredoslovenská energetika na viacerých miestach našej obce realizovala zahustenie a zvýšenie kapacity nízkonapäťovej elektrickej siete.

Na viacerých miestach v obci sme na zvýšenie bezpečnosti našich občanov inštalovali dopravné zrkadlá.

Najväčšou investíciou roku 2015 bola kúpa bytového domu MAK, v ktorom sme pre našich občanov do vlastníctva obce získali 17 bytových jednotiek pre sociálne bývanie. Táto investícia bola vo výške 747 879 €. K bytom sme od pôvodného vlastníka získali aj príslušné pozemky.

Či to je dosť alebo málo, nechám na posúdenie každého z Vás.

Späť na hlavnú stránku

pošli na vybrali.sme.sk

Názor na “Aký bol rok 2015?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *